5 miljoner till forskning om lärares och rektorers arbetsmiljö

2012-12-14 07:00

Hur kan man förbättra skolans arbetsorganisation så att den ger lärarna de bästa möjligheterna att bedriva undervisning? Carola Aili, Högskolan i Kristianstad, får 3 miljoner kronor av AFA Försäkring för att undersöka detta. Göran Fransson, Högskolan i Gävle, får 2,1 miljoner kronor av AFA Försäkring för att studera hur den senaste lärarreformen påverkar rektorernas arbetsvillkor och yrkesroll.

Tidigare forskning visar att det som betyder mest för lärares hälsa och välbefinnande är att de kan genomföra en undervisning som leder till att deras elever gör framsteg. Så hur ska en arbetsorganisation se ut, som ger lärare optimala möjligheter att utföra lärararbetet och därmed förbättra den psykosociala arbetsmiljön? I Carola Ailis studie ska forskarna tillsammans med lärare i Landskrona och Svalöv, undersöka vad lärare bedömer vara kvalitetsdrivande arbete inför närliggande undervisning. De ska också undersöka hur arbetsorganisationen ska se ut för att möjliggöra att detta arbete blir väl genomfört. AFA Försäkring stödjer studien med 3 000 000 kronor.

Med en av de senare skolreformerna för grund- och gymnasieskolan, lärarlegitimation och krav på lämplighetskontroll av nya lärare under ett introduktionsår, förändras rektorernas uppdrag, arbetsvillkor och yrkesroll. I Göran Franssons studie ska forskarna ta reda på hur rektorerna tacklar sin nya roll som bedömare. Resultaten ska bidra till att stärka rektorer som pedagogiska ledare och i professionen, förbättra arbetsvillkoren och bidra till att minska sjukskrivningstal.   AFA Försäkring stödjer studien med 2 100 000 kronor.

Dessa projekt är två av 16 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 34,3 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Göran Fransson finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Carola Aili, lektor, Högskolan i Kristianstad, Forskningsmiljön Arbete i skolan . Tel: 044-20 32 33, E-post: carola.aili@hkr.se
Göran Fransson, lektor, Högskolan i Gävle, Akademin för utbildning och ekonomi. Tel: 026-65 40 07, mobil: 070-321 29 09. E-post: Goran.Fransson@hig.se.
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.