Påminnelse:  Seminarium - Trygg på jobbet vid sjukdom

2012-11-30 09:00

AFA Försäkring bjuder in till ett seminarium den 3 december om vilket skydd AFA-Försäkringarna ger vid sjukdom. De kollektivavtalade sjukförsäkringarna är ett komplement till de lagstadgade allmänna försäkringarna. Vilka omfattas av försäkringarna och vilken ersättning får man vid sjukdom?

Vilket skydd ger AFA-försäkringarna vid sjukdom?

De kollektivavtalade sjukförsäkringarna är ett komplement till de lagstadgade allmänna försäkringarna. Vilka omfattas av försäkringarna och vilken ersättning får man vid sjukdom?

Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS, AGS-KL) ger kompletterande ersättning om man får sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Premiebefrielseförsäkringen (PBF) tar över arbetsgivarens inbetalning till tjänstepension när man har sjukpenning och Avgiftsbefrielseförsäkringen (ABF) gör detsamma om sjukpenningen övergår i sjuk- eller aktivitetsersättning.

Med Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, Charlotte Breitcreuz, försäkringsspecialist AGS, Joakim Simonen, försäkringsspecialist PBF och Christina Kjell, försäkringsspecialist ABF.

Tid: Måndagen den 3 december kl. 09.00-10.30
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.30


Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Media välkomnas att närvara!
Anmälan
senast 30 november till Rolf Eriksson, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Mer information:
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.