Påminnelse - Seminarium - Hälsa och framtid i kommuner och landsting

2012-11-14 07:00

AFA Försäkring bjuder in till ett seminarium den 16 november om vad som utmärker friska arbetsplatser i kommuner och landsting. Vid seminariet presenterar Eva Vingård, professor arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet och Magnus Svartengren, professor, arbets- och miljömedicin, Karolinska Institutet och Arbetsmiljöverket sina nya forskningsresultat.

Vad kännetecknar friska arbetsplatser i kommuner och landsting? Finns det skillnader och likheter mot privata verksamheter?

I det av AFA Försäkring finansierade forskningsprojektet "Hälsa och framtid i kommuner och landsting" undersöks vad som utmärker friska arbetsplatser i kommuner och landsting. Tidigare studier av arbete och organisation har främst varit inriktade på risker i arbetslivet och konsekvenser för individen. Syftet med denna studie är däremot att hitta de organisatoriska faktorer som kännetecknar en frisk enhet inom kommuner och landsting. Dessa ska sedan lyftas fram och bli möjliga att sprida och implementera inom andra organisationer. Vid seminariet presenteras nya resultat från studien.

Medverkande:
Eva Vingård, professor arbets-och miljömedicin, Uppsala universitet och Magnus Svartengren, professor, arbets-och miljömedicin, Karolinska Institutet och Arbetsmiljöverket.

Tid: Fredagen den 16 november kl. 09.00-10.30
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.30


Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Media välkomnas att närvara!
Anmälan
senast 15 november till Rolf Eriksson, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Mer information:
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.