Nyhetsbrev om Forskning och Utveckling och två nya skrifter om arbetsmiljöforskning

2012-11-30 10:00

I AFA Försäkrings nya nyhetsbrev om forskning och utveckling kan man läsa om forskningsprojekt som finansieras av AFA Försäkring, intervjuer med forskare och om intressanta seminarier samt få information om hur man ansöker om forskningsbidrag. ”Buller i arbetslivet” och ”Kvinnors arbetsmiljö i industrin” är två nyligen avslutade FoU-program som presenteras i var sin ny skrift.

Nyhetsbrevet Forskning och Utveckling
En viktig del av AFA Försäkrings verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Därför finansierar vi forsknings- och utvecklingsprojekt inom arbetsmiljö- och hälsoområdet för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö. I vårt nyhetsbrev kan man läsa om hur man ansöker om forskningsbidrag hos AFA Försäkring, pågående projekt och resultat samt intervjuer med bland annat forskare och seminarier som vi arrangerar.

Prenumerera på AFA Försäkrings Nyhetsbrev Forskning och Utveckling

Buller i arbetslivet - från fabriker och förskolor till kontorslandskap och klassrum
AFA Försäkring initierade 2007 ett FoU-program om buller i arbetslivet som pågick till 2010. Det belyste bullerproblem från fabriker och förskolor till kontorslandskap och klassrum. Dess övergripande mål var att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på grund av buller, ta fram praktiska åtgärder och lösningar på arbetsmiljöproblem som rör buller och bidra till kunskapsutveckling inom området. Skriften presenterar programmet och de ingående delprojekten.

Kvinnors arbetsmiljö inom industrin
Under 2006 startade AFA Försäkring ett FoU-program om hur kvinnors arbetsmiljö inom industrin skulle kunna förbättras. FoU-programmet omfattade tre år och sex arbetsplatsnära forskningsprojekt. Målet med programmet var att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för kvinnor inom industrin, ta fram praktiska åtgärder och lösningar på arbetsmiljöproblem som rör kvinnor och att bidra till kunskapsutveckling när det gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Vill du läsa mer om vårt stöd till forskning och utveckling, gå gärna in på www.afaforsakring.se/forskning

Mer information
Maria Schütt, handläggare, FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 49 74, 0706-96 49 74
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.