Ny forskning om hälsofrämjande arbetsliv för äldre

2012-11-01 09:00

Jämfört med män går kvinnor i pension tidigare och förvärvsarbetar mindre efter 65 år.  Forskning har visat att de faktorer som påverkar om äldre människor stannar kvar i arbetslivet är könsrelaterade. Hélène Sandmark, Mälardalens högskola, får 576 000 kronor från AFA Försäkring för att ta reda på vad äldre anställda kvinnor önskar och behöver och hur arbetsgivare förhåller sig till dem.

Hélène Sandmark ska intervjua 20 undersköterskor 55+ och några högre tjänstemän inom äldreomsorgen i Västerås. Ger arbetsgivarna de anställda möjligheter att anpassa arbetstider och arbetsinnehåll, eller lära nytt? Tar arbetsgivarna vara på den långa erfarenhet som många arbetstagare har? Målet för studien är att få kunskap om hur man bör anpassa utbildning, personalpolitik och arbetsplanering så att det passar den äldre arbetskraftens behov. AFA Försäkring stödjer studien med 576 000 kronor.

Detta är ett av 8 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 16,3 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Hélène Sandmark finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Hélène Sandmark, med dr, docent, Mälardalens högskola – Akademin för hälsa, vård och välfärd.   021-10 16 66 , 070 823 38 42, helene.sandmark@mdh.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

 

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.