Forskning om mötet mellan mobil teknik och människa

2012-11-01 09:00

Vi använder oss allt mer av mobil teknik, bärbara datorer, smarta telefoner och läsplattor. Tekniken ger oss en större geografisk rörlighet. Samtidigt kommer rapporter om för mycket stillasittande, stress och krångel vid interaktionen med mobil teknik. Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, får 800 000 kronor från AFA Försäkring för att undersöka hur våra rörelsemönster ser ut vid användande av mobil teknik.

Många anställda möter förväntningar om att alltid vara redo att ta hand om arbetsuppgifter även på resande fot och i hemmet. Detta har gjorts möjligt genom mobil teknik. Vi ser dem i den offentliga miljön mer eller mindre konstant interagera och bära på bland annat smarta telefoner, surfplattor och digitala assistenter.

Genom designmetoder och fallstudier ska forskarna kritiskt granska och åskådliggöra vilka rörelsemönster som användare har när de samspelar med mobil teknik. De ska också utveckla och pröva handfasta exempel på möjliga lösningar för att öka användarnas rörelsefrihet och variation. AFA Försäkring stödjer studien med 800 000 kronor.

Detta är ett av 8 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 16,3 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Jan Gulliksen finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Jan Gulliksen, professor, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för datavetenskap och kommunikation.   08 790 95 38, gulliksen@kth.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

  

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

  

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.