2,8 miljoner till forskning om balans mellan arbete och privatliv

2012-11-01 09:00

Många upplever att det är svårt att få arbete och privatliv att gå ihop. Går det att hitta nya mönster i hur man kan uppnå balans mellan arbete och privatliv på ett bra sätt? Detta ska Martin Hyde, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet söka svaret på. AFA Försäkring anslår 2 870 000 kronor till denna studie.

Svårigheter att hitta balansen mellan arbete och privatliv kan bidra till att kvinnor, särskilt inom offentlig sektor, har varit överrepresenterade när det gäller långtidssjukskrivningar. I sin studie ska Martin Hyde intervjua anställda och personalansvariga inom kommuner och landsting och studera policydokument. De anställda ska också svara på frågor om konflikter mellan familj och arbete och prestationsbaserad självkänsla i en enkät om hälsa och arbete. AFA Försäkring stödjer studien med 2 870 000 kronor.

Detta är ett av 8 nya forskningsprojekt som fått sammanlagt 16,3 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Martin Hyde finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Martin Hyde, dr, Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet, 08-553 789 21, martin.hyde@stressforskning.su.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

  

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

  

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.