Trygg skola och säkerhetsklimat inom vård och omsorg

2012-10-09 12:00

Hur man skapar en trygg skola och vad gynnar utvecklingen av ett bra säkerhetsklimat inom vården är två spännande seminarier på arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet.

På arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet den 24–25 oktober fylls Stockholmsmässan med olika aktörer från arbetslivet, med utställningar och över 100 seminarier. En stor del av utställningarna och seminarierna bygger på de satsningar arbetsmarknadens parter gör på förebyggande arbete och ny forskning inom arbetsmiljö.

Hur skapar man en trygg skola?
Tid: onsdag 24/10 kl. 09:30-10:30
Plats: Lokal T6

Ett seminarium om projektet Trygg skola och hur de arbetat med att skapa tryggare arbetsmiljö genom en mer positiv och attraktiv skola. En trygg skola ökar inte bara tryggheten för personalen, utan också för elever och föräldrar. I skolans värld är det många som kan engageras i arbetet med att minska hot och våld – man behöver arbeta brett med många olika insatser för att nå effekt!

Kontaktpersoner:
Annika Nilsson – huvudprojektledare för Hot och våld, 08-696 48 89, Annika.Nilsson@afaforsakring.se
Johnny Herén – projektledare i Nynäshamns kommun, 08-531 970 27

Projektet inom skolan i Nynäshamn ingår i AFA Försäkrings nationella preventionsprojekt Hot och våld

Säkerhetsklimat inom vård och omsorg
Tid: onsdag 24/10 kl. 13:45-14:30
Plats: Lokal T33

Ett seminarium om säkerhetsklimatets betydelse för såväl patienters som personalens säkerhet. Vilka förhållanden är det som gynnar respektive motverkar utvecklingen av ett bra säkerhetsklimat? Hör Marianne Törner, forskare vid Göteborgs universitet, berätta om ett projekt som undersöker säkerhetsklimatet i vård och omsorg.

Marianne Törner har fått forskningsanslag från AFA Försäkring för projektet Säkerhetsklimat inom vård och omsorg, som syftar till att utveckla ledarskapet inom vården för att stärka säkerheten och minska antalet skador.

Kontaktperson: Marianne Törner, docent, Göteborgs Universitet, Arbets- och miljömedicin, 031-786 36 13, 0763-39 77 58, marianne.torner@amm.gu.se

Ackreditering för dig i media till Gilla Jobbet

Mer information:
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, Hans.Augustson@afaforsakring.se
Maria Schütt, FoU handläggare, AFA Försäkring, 0706-96 49 74, Maria.Schutt@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.