Suntliv.nu-priset går till Fysiologkliniken på Västmanlands sjukhus

2012-10-25 12:00

50 000 kronor för arbetsmiljöarbete

Suntliv.nu-priset på 50 000 kronor går till Fysiologkliniken på Västmanlands sjukhus för deras satsning på bättre arbetsmiljö. Priset delades ut idag av representanter för fackförbund och arbetsgivare på arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet.
 
För att uppmärksamma goda och viktiga insatser inom arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting har parterna bakom 10-årsjubilerande webbplatsen Suntliv.nu instiftat ett pris på 50 000 kr. Prispengarna ska användas till något som kommer alla anställda på arbetsplatsen till godo.

I september utseddes fem finalister som skickade tre representanter var till det stora arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet på Stockholmsmässan den 24–25 oktober. Där delade Mats Stenberg från Sveriges Kommuner och Landsting och Eva Fagerberg från Offentliganställdas förhandlingsråd idag ut förstapriset tillFysiologkliniken på Västmanlands sjukhus för deras arbete med arbetsmiljö.

På Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus, satsar de på teamarbete för att minska arbetsbördan och göra arbetet roligare. Ingen onödig arbetsbelastning ska förekomma. ”Alla dörrar är öppna” – så sammanfattar de det öppna och tillåtande klimatet och samarbetet mellan alla yrkeskategorier. Alla har möjlighet att påverka beslut och parterna prövar nya grepp för att få alla att delta i arbetet med att leta efter problem och bidra med idéer – som mentometer-mätning på arbetsplatsträffarna, veckans fråga vid arbetsdagens slut och en idétavla.

Urvalet av de fem finalisterna gjordes av en grupp med åtta företrädare för arbetsgivare och fack. 

Förstapristagaren utsågs sedan av en jury med följande medlemmar:

  • Agneta Jöhnk, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Lenita Granlund, Svenska Kommunalarbetareförbundet
  • Eva Fagerberg, Offentliganställdas Förhandlingsråd
  • Maj-Charlotte Wallin, AFA Försäkring

Webbplatsen Suntliv.nu ger kunskap, stöd och inspiration till alla inom kommuner och landsting som vill förbättra sin arbetsmiljö, livsstil och hälsa. Suntliv.nu drivs sedan 2002 av AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och de fackliga organisationerna i samverkan. För att fira webbplatsens tioårsjubileum har uppdragsgivarna instiftat Suntliv.nu–priset, som uppmärksammar de goda och viktiga insatser som görs inom arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Mer information om arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet:
www.gillajobbet.se

Kontaktperson vinnare:
Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus: Milena Sundstedt, 021 – 17 37 04

Kontaktpersoner för Suntliv:
Mats Stenberg, representant för Sveriges Kommuner och Landsting i Suntliv.nu:s styrgrupp, mats.stenberg@skl.se, 08- 452 75 61
Christina Pettersson, representant för fackliga organisationer i samverkan i Suntliv.nu:s styrgrupp, christina.pettersson@ofr.se, 08-782 93 80
Mats Utbult, Suntliv.nu:s redaktion, mats.utbult@afaforsakring.se, 0767– 209 169


AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.