Seminarium: Ny kunskap om utmattningssyndrom

2012-10-11 13:00

AFA Försäkring bjuder in till ett seminarium den 19 oktober om depression och utmattning hos långtidssjukskrivna offentliganställda i människovårdande yrken.

DU-projektet är ett omfattande forskningsprogram kring depression och utmattning hos långtidssjukskrivna offentliganställda i människovårdande yrken, med fokus på utmattningssyndrom ("utbrändhet"). Projektet har lett till en fördjupad kunskap om utmattningssyndromet, dess bakgrund och de kroppsliga förändringar det innebär.

Välkommen till ett seminarium med Marie Åsberg, professor em i psykiatri, Karolinska Institutet, och Åke Nygren, professor em i personskadeprevention, Karolinska Institutet, där de redovisar delar av forskningsprogrammet som har finansierats av AFA Försäkring.

Hur ser sjukligheten och dödligheten efter en långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa ut?
Hur kan en rehabilitering se ut för någon som drabbats av utmattningssyndrom?
Projektet har även hittat att förhöjda nivåer av tillväxtfaktorer som tidigare inte har beskrivits i samband med stress, vad kan dessa nya fynd få för betydelse i framtiden?

Tid: Fredagen den 19 oktober kl. 09.00-10.30
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.30


Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

       
Media välkomnas att närvara!
Anmälan
senast 18 oktober till Rolf Eriksson, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Mer information:
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se

   
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.