Miljonstipendium till ung arbetsmiljöforskare

2012-10-25 12:00

AFA Försäkring har beslutat att ge det första postdoktorala stipendiet i arbetsmiljöforskning till Anne Richter vid Stockholms universitet.  Stipendiet är på en miljon kronor och gör det möjligt för Richter att tillbringa två år som postdoc-forskare vid universitet i Nya Zeeland, USA och Belgien. Där kommer hon studera ledarskapets roll för anställningsotrygghet, ”job insecurity”.

Anne Richter är leg psykolog och doktor i psykologi. Hon är född 1982 och uppvuxen i tyska Hessen. 2007 tog hon psykologexamen vid Justus-Liebig-Universität i Giessen. 2011 disputerade hon i psykologi vid Stockholms universitet. I dag är hon verksam som vikarierande lektor vid Gymnastik- och Idrottshögskolan och forskare vid Psykologiska Institutionen på Stockholms universitet, där hon studerar hur den stress som uppstår när man upplever anställningsotrygghet och hur det påverkas av individuella och organisatoriska faktorer.

Hon kommer att tillbringa sina två år vid University of Canterbury i Nya Zeeland, Claremont school of behavioral and organizational sciences i Kalifornien, USA och Katholieke Universiteit i belgiska Leuven. Där kommer hon studera ledarskapets roll för anställningsotrygghet, ”job insecurity”, den stress och oro som uppstår då anställda inte vet hur länge de kommer att få behålla jobbet. Målet är att kunna bidra till att bygga mer hälsosamma arbetsplatser, bland annat med hjälp av experimentella metoder.

– Jag är tacksam över chansen att få fördjupa min forskning om otrygghet och arbetsmiljö och samtidigt etablera ett internationellt nätverk. Jag hoppas att min forskning ska leda till konkreta och implementerbara metoder för att förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser, säger Anne Richter.

AFA Försäkring är en av landets ledande finansiärer av forskning och utveckling kring arbetsmiljö och hälsa med en årlig anslagsgivning om 150 miljoner kronor. En viktig uppgift är att stödja och stimulera yngre forskares möjligheter till studier och forskning utomlands.


– Tiderna förändras och anställningsformerna med dem. Det krävs mer flexibilitet av både arbetsgivare och anställda. Men hur påverkas människor av denna anställningsotrygghet? Det vet vi inte tillräckligt om. Anne Richter bedriver viktig och i högsta grad aktuell forskning, säger Maj-Charlotte Wallin, VD för AFA Försäkring.

Efter sina postdoktorala studier i Nya Zeeland, USA och Belgien har Anne Richter för avsikt att återvända till Stockholms universitet och GIH och fortsätta att forska kring hur flexibilitet och osäkerhet påverkar anställdas hälsa.

Bild på Anne Richter finns i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Anne Richter, Stockholms universitet, 0732-60 30 63, anne.richter@psychology.su.se
Hans Augustson, avdelningschef, FoU-beredningen, 08-696 48 54, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

  
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.