Fem finalister till Suntliv.nu-priset

2012-09-24 06:00

50 000 kronor för arbetsmiljöarbete inom kommuner och landsting Företrädare för parterna inom kommuner och landsting har valt ut fem finalister av 46 nominerade arbetsplatser till Suntliv.nu-priset, för god samverkan för bättre arbetsmiljö. Finalisterna är städenheten i Lysekil, ett gruppboende i Karlskrona, en skola i Värmdö, en sjukhusklinik i Västerås och landstingets administrativa service i Boden.

För att uppmärksamma goda och viktiga insatser inom arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting har parterna bakom 10-årsjubilerande webbplatsen Suntliv.nu instiftat ett pris på 50 000 kr. Prispengarna ska användas till något som kommer alla anställda på arbetsplatsen till godo.

De fem finalister som nu utsetts skickar tre representanter var till det stora arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet på Stockholmsmässan den 24–25 oktober. Där delar representanter för fackförbund och arbetsgivare ut förstapriset.

Det här är i sammanfattning motiveringarna för valet av finalisterna:

  • Städenheten i Lysekils kommun: ”Vi är varandras arbetsmiljö” är en ledstjärna och chef och anställda samarbetar om att ha det senaste och bästa när det gäller redskap och material. Alla har varit med om att ta fram en lokal programskrift om hur de vill ha sitt arbete, som de följer upp.
  • Ösbyskolan i Gustavsberg, Värmdö kommun: En arbetsgemenskap över yrkesgränserna har vuxit fram genom tvärgrupper, ”studiebesök” i varandras arbete och gemensamt personalrum. Anställda som jobbar över yrkesgränser får varierande arbetsuppgifter och mindre belastning.
  • Gruppboendet Johannesbergsvägen, Karlskrona: De har fått bukt med hot och våld – bland annat genom att ifrågasätta egna regler som medverkade till problemen. En partsgemensam grupp gick grundligt till väga och tillsammans med handikappförvaltningen har man på kort tid utvecklat arbetsmiljöarbetet.
  • Administrativ service i Boden (landstinget): Efter en inte helt lätt start som ny arbetsplats har arbetsmiljögrupp i tio år träget fortsatt att förbättra arbetsmiljön. Anställda får de hjälpmedel som de behöver och arbete med upprepade monotona rörelser fördelar man så att ingen behöver ha det mer än par timmar åt gången.
  • På Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus: Teamarbete minskar arbetsbördan och gör arbetet roligare, utan onödig arbetsbelastning. Alla yrkesgrupper samarbetar i ett öppet klimat: ”alla dörrar är öppna”. Parterna prövar nya grepp för att alla ska ta del i att leta efter problem och ta tillvara idéer.

Utförligare motiveringar finns på www.suntliv.nu

Urvalet av de fem finalisterna gjordes av en grupp med åtta företrädare för arbetsgivare och fack. Förstapristagaren utses av en jury med följande medlemmar:

  • Agneta Jöhnk, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Lenita Granlund, Svenska Kommunalarbetareförbundet
  • Eva Fagerberg, Offentliganställdas Förhandlingsråd
  • Maj-Charlotte Wallin, AFA Försäkring

Webbplatsen Suntliv.nu ger kunskap, stöd och inspiration till alla inom kommuner och landsting som vill förbättra sin arbetsmiljö, livsstil och hälsa. Suntliv.nu drivs sedan 2002 av AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och de fackliga organisationerna i samverkan. För att fira webbplatsens tioårsjubileum har uppdragsgivarna instiftat Suntliv.nu–priset, som uppmärksammar de goda och viktiga insatser som görs inom arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Mer information om arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet:
www.gillajobbet.se

Kontaktpersoner för de fem finalisterna:
Lysekil städenhet: Irene Lycke, 0523-613 138
Ösbyskolan, Värmdö: Helena Weiss-Larssson, 08 570 48 801
Gruppboendet Johannesbergsvägen, Karlskrona: Cecilia Westlund, 0455304 405
Administrativ Service, Boden: Karin Millgård, 0921 671 53
Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus: Milena Sundstedt, 021 – 17 37 04

Kontaktpersoner för Suntliv:
Mats Stenberg, representant för Sveriges Kommuner och Landsting i Suntliv.nu:s styrgrupp, mats.stenberg@skl.se, 08- 452 75 61
 
Christina Pettersson, representant för fackliga organisationer i samverkan i Suntliv.nu:s styrgrupp, christina.pettersson@ofr.se, 08-782 93 80
 
Mats Utbult, Suntliv.nu:s redaktion, mats.utbult@afaforsakring.se, 0767– 209 169

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.