Seminarier i Almedalen 2018

Det är dags att göra upp med myterna kring den fysiska arbetsmiljön. På AFA Försäkrings seminarier den 3 juli i Almedalen vill vi lyfta utmaningar, risker och möjliga förebyggande åtgärder inom fysiskt krävande arbeten och i kontorsmiljöer. Vi kommer också att diskutera vilka beteenden som formar våra arbetsliv och hur vi kan bryta invanda mönster för att främja en god fysisk arbetsmiljö.

Foto: Fancy, Matton Images

Är arbetsmiljöproblemen lösta inom fysiskt krävande arbeten?

Tis 3/7 13:00-14:15, "Bryggan" i Hälsodalen vid S:t Hans Café, S:t Hansplan 2.

Yrken inom vård, bygg och industri präglas av fysiskt krävande arbetsmiljöer. Det ställer krav på arbetstagares fysiska aktivitet och rörelse – något som kan vara förenat med risk. I detta seminarium om fysiskt krävande arbeten lyfter vi utmaningar, risker och möjliga förebyggande åtgärder samt reder ut några av de myter som präglar synen på arbetsmiljö. Vad är sant, falskt och vad behöver nyanseras?

Medverkande:

Irene Wennemo, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
Cecilia Berlin, forskare i produktionsergonomi, civilingenjör och docent, Chalmers
Anna Weigelt, analyschef, AFA Försäkring
Elisif Elvinsdotter, moderator

Fler medverkande kommer att presenteras längre fram.

Kom ihåg seminariet genom att favoritmarkera det i Almedalsguiden 2018.

Myter om den fysiska arbetsmiljön på kontoret - Vi reder ut förutsättningar för att hålla hela arbetslivet

Tis 3/7 14:30-15:30, "Bryggan" i Hälsodalen vid S:t Hans Café, S:t Hansplan 2.

Den andra delen i AFA Försäkrings seminarieserie om fysisk arbetsmiljö fokuserar på vilka risker som finns i kontorsmiljöer och reder ut några av de myter som kommit att prägla debatten om den fysiska arbetsmiljön.

Kontorsarbete är vardag för miljontals svenskar och felaktig utformning av arbetsmiljöerna kan ha stor inverkan på våra fysiska kroppar och därmed också företagens produktivitet. Gränsvärdena och reglerna är tydliga, men vad som utgör en optimal fysisk arbetsmiljö har diskuterats länge – vad gäller egentligen? Och hur kan vi skapa arbetsplatser som tillåter kroppen att hålla i framtiden?

Medverkande:

                                                                                                                                                                                                                                Aram Seddigh, filosofie doktor, legitimerad psykolog, Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Hillevi Hämphälä, teknologie doktor, forskare och biträdande universitetslektor, Lunds tekniska högskola
Örjan Ekblom, docent, med dr i fysiologi, GIH
Robert Jakobsson, utbildningschef, Prevent
Elisif Elvinsdotter, moderator

Kom ihåg seminariet genom att favoritmarkera det i Almedalsguiden 2018.

Vilka beteendeförändringar behövs för att skapa en god fysisk arbetsmiljö?

Tis 3/7 15:45-17:00, "Bryggan" i Hälsodalen vid S:t Hans Café, S:t Hansplan 2.

I detta seminarium ligger fokus på hur beteenden formar våra arbetsliv och hur vi kan bryta invanda mönster för att främja en god fysisk arbetsmiljö.

Ingen ska behöva skadas eller bli sjuk av sitt arbete. Trots att det förebyggande arbetsmiljöarbetet har kommit långt, finns fortfarande mycket kvar att göra. Tekniska framsteg och digitala hjälpmedel revolutionerar på många sätt både vår vardag och våra arbetsliv, men kan tekniken lösa allt? Eller är det så att det också krävs nya arbetssätt och beteendeförändringar för att vi ska lyckas få bukt med den arbetsrelaterade ohälsan? Men vad är det för beteenden vi behöver förändra? Varför har vi inte gjort det hittills och vad krävs av oss för att vi ska kunna skapa arbetsplatser som tillåter kroppen att hålla?

Medverkande:

Parisa Zarnegar, filosofie doktor, Karolinska Institutet
Jörgen Eklund, professor, KTH
Kristiina Pekkola, ordförande, Svenska Judoförbundet
Elisif Elvinsdotter, moderator

Det kommer också att vara en paneldiskussion med arbetsmarknadens parter.

Kom ihåg seminariet genom att favoritmarkera det i Almedalsguiden 2018.

Utskickslista

Vill du att vi lägger till dig på utskickslistan? Hör av dig till oss afaseminarier@afaforsakring.se.

Anmälan?

Tyvärr går det inte att förhandsanmäla sig till seminarierna i Almedalen utifrån de regler som finns för Almedalsveckan.

Tips - favoritmarkera seminarierna

Om du tycker att våra seminarier låter intressanta och vill ha hjälp med att hålla reda på dag och tid kan vi tipsa dig om att favoritmarkera dessa i Almedalsguiden 2018. Den finns både som app och på webben.