Tema 2018: Fysisk arbetsmiljö

Att investera i en god fysisk arbetsmiljö är viktigt, såväl för den enskilde individen och företagen som för samhället i stort. Felaktigt utformade miljöer kan leda till skador och olyckor med konsekvenser för tusentals arbetstagare. Trots att det förebyggande arbetsmiljöarbetet har kommit långt finns fortsatt förbättringspotential med stora samhällsvinster. Temat för AFA Försäkrings medverkan i Almedalen 2018 var fysisk arbetsmiljö.

Foto: Fancy, Matton Images 

Tillsammans med forskare och praktiker försökte vi reda ut några av de myter som kommit att prägla debatten om den goda arbetsmiljön. Vad är det egentligen som gäller, och hur ska vi förbättra det arbete som pågår? Vilka beteenden formar våra arbetsliv och hur vi kan bryta invanda mönster för att främja en god fysisk arbetsmiljö? Vad är sant, vad är falskt och vad behöver nyanseras? Det är dags att göra upp med myterna kring den fysiska arbetsmiljön.

AFA Försäkring är en stor forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. Vi arbetar kontinuerligt för att varje arbetsplats ska vara så säker att ingen behöver skadas eller bli sjuk av sitt arbete. Därför vill vi bidra med kunskap och diskussion i syfte att stödja arbetsplatsers systematiska arbetsmiljöarbete - vad är det egentligen som gäller i den fysiska arbetsmiljön, och hur ska vi förbättra det arbete som pågår?