AFA Försäkring i Almedalen

AFA Försäkring har under flera år deltagit i Almedalsveckan i Visby och gjorde det även 2018. Genom att på olika sätt sprida information om AFA Försäkrings arbete vill vi bidra till långsiktigt minskade arbetsskador och ohälsa i arbetslivet och skapa ökad medvetenhet om det förebyggande arbete vi bidrar till som forskningsfinansiär.

Tema 2018: fysisk arbetsmiljö

Foto: Fancy, Matton Images

AFA Försäkrings tema i Almedalen i år var fysisk arbetsmiljö. Tillsammans med forskare och praktiker försökte vi reda ut några av de myter som kommit att prägla debatten om den goda arbetsmiljön. Vad är det egentligen som gäller, och hur ska vi förbättra det arbete som pågår?

Läs mer.

Våra seminarier

AFA Försäkrings seminarier på temat fysisk arbetsmiljö ägde rum tisdagen den 3 juli i Hälsodalen.

Läs mer.

Vår monter

På Cramérgatan hade vi en monter med aktiviteter relaterade till temat fysisk arbetsmiljö.

Läs mer.

Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar? Låna en av våra experter.

Läs mer om våra experter

AFA Försäkring i Almedalen

I denna pdf hittar du vårt program i Almedalen 2018.