AFA Försäkring i Almedalen

AFA Försäkring har under flera år deltagit i Almedalsveckan i Visby och gjorde det även 2018. Genom att på olika sätt sprida information om AFA Försäkrings arbete vill vi bidra till långsiktigt minskade arbetsskador och ohälsa i arbetslivet och skapa ökad medvetenhet om det förebyggande arbete vi bidrar till som forskningsfinansiär.

Tema 2018: fysisk arbetsmiljö

Foto: Fancy, Matton Images

AFA Försäkrings tema i Almedalen i år var fysisk arbetsmiljö. Tillsammans med forskare och praktiker försökte vi reda ut några av de myter som kommit att prägla debatten om den goda arbetsmiljön. Vad är det egentligen som gäller, och hur ska vi förbättra det arbete som pågår?

Läs mer.