AFA Försäkring i Almedalen

AFA Försäkring har under flera år deltagit i Almedalsveckan i Visby och vi kommer även vara på plats 2019. Genom att på olika sätt sprida information om AFA Försäkrings arbete vill vi bidra till långsiktigt minskade arbetsskador och ohälsa i arbetslivet och skapa ökad medvetenhet om det förebyggande arbete vi bidrar till som forskningsfinansiär. Vi håller nu på att planera vårt program och uppdaterar sidan senare i vår.