Nyhetsbrev

På AFA Försäkring producerar vi flera nyhetsbrev. Här får du en närmare presentation av dem.

AFA Försäkring och omvärlden

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom vårt försäkringsområde. Vi rapporterar också om andra närliggande områden, exempelvis vad som händer inom socialförsäkring och arbetsmiljö.

Nyhetsbrevet AFA Försäkring och omvärlden skickas ut cirka 6-8 gånger per år.

Läs tidigare nummer
Börja prenumerera

Forskning och utveckling

AFA Försäkring är en av de största finansiärerna av forskning och utveckling inom arbetsmiljöområdet. Här skriver vi om de senaste beviljade anslagen, kommande utlysningar, seminarier samt övriga ämnen i vår omvärld, 

Nyhetsbrevet Forskning och utveckling skickas ut cirka 4 gånger per år.

Läs tidigare nummer 
Börja prenumerera

Hälsa och ohälsa i arbetslivet

Nyhetsbrevet bevakar arbetsmiljöområdet och vad som bidrar till hälsa och ohälsa i arbetslivet. Här kan du bland annat läsa om forskning och utredningar, myndigheternas arbete, arbetsmarknadens parters arbete, regeringsuppdrag samt opinionsfrågor och värderingar inom arbetsmiljöområdet.

Nyhetsbrevet Hälsa och ohälsa i arbetslivet skickas ut cirka 8 gånger per år.

Läs tidigare nummer
Börja prenumerera 

Trygg på jobbet

 

Med det här nyhetsbrevet vill vi förmedla nyheter om de kollektivavta­lade försäkringarna och annat som händer inom arbetslivsområdet.Vår ambition är att ge en kontinuerlig uppdatering om vår nya e-tjänst och kommande funktioner. Vi vill även berätta om det förebyggande arbete som vi bedriver bland an­nat genom finansiering av forskningsprojekt.

Nyhetsbrevet Trygg på jobbet skickas ut cirka 4 gånger per år. 

Läs tidigare nummer 
Börja prenumerera