Lars Edberg – chef Förvaltning

Lars pratar gärna om: 

Hållbart fastighetsägande och kontorstrender. 

Kort om Lars Edberg:

Lars Edberg har mer än 30 års erfarenhet av ledande befattning inom fastighetsförvaltning och fastighetsförädling. Han kan prata om fastighetsbranschen ur ett längre perspektiv med vad vi kan lära av historien och förbereda oss bättre för framtiden. Vilka trender vi ser idag såsom coworking, touchdownplatser och hur vi mer och mer vill tillhöra ett sammanhang på kontoret genom så kallade communitys. Lars pratar också gärna om hållbarhet sett ur ett bredare perspektiv, om uppförandekod för leverantörerna samt om den miljösmarta satsningen Grön Bostad.

Vill du få mer information eller boka? Skicka ett mail till afaseminarier@afaforsakring.se

Andra experter

     
 Lars-Gunnar Lindberg  Anna Weigelt  Elisabeth Wisén Susanna Stymne Airey Michel Normark

Se en kort filmad intervju med Lars Edberg.

Kontakt

Kontaktperson: Camilla Hagblom

Telefon: 08-696 48 42

E-post: afaseminarier@afaforsakring.se