Anna Weigelt – analyschef

Anna pratar gärna om:

Fakta och statistik om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Anna Weigelt deltar i Almedalen 2019.

Kort om Anna Weigelt: 

Anna Weigelt är expert på AFA Försäkrings unika skadedatabas med nästan 14 miljoner ärenden. I Almedalen lyfter hon gärna upp statistik kring arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Anna kan presentera fakta och analyser på ett pedagogiskt sätt. Hon kan även förklara skillnaderna mellan AFA Försäkrings statistik och Arbetsmiljöverkets statistik.

Exempel på statistikrapporter som AFA Försäkring tagit fram: arbetsolyckor och långvarig sjukfrånvaro, fallolyckor, psykiska diagnoser i kommuner och landsting, handels- och restauranganställda, städare, byggbranschen, vibrationsskador, unga i arbetslivet samt hot och våld. 

Anna Weigelt kommer att delta i Almedalen 2019.

Vill du få mer information eller boka? Skicka ett mail till afaseminarier@afaforsakring.se

Andra experter

     
 Lars-Gunnar Lindberg  Lars Edberg
 Elisabeth Wisén Susanna Stymne Airey Michel Normark