Seminarium: Samband mellan faktorer i arbetsmiljön och demens

Alzheimers är den vanligaste formen av demens. Sjukdomen innebär en fortskridande successiv nedbrytning av hjärnans funktioner och är förknippad med betydande ohälsa.I en ny rapport presenteras vilka faktorer i arbetslivet som påverkar risken för att drabbas av Alzheimers sjukdom.

Datum: 2016-01-15
Tid: 08:30 - 10:00

Studien ingår i en serie av systematiska kunskapssammanställningar inom arbetsmiljöområdet utgivna av Göteborgs universitet med finansiellt stöd från AFA försäkring.

Rapporten presenteras av Lars-Gunnar Gunnarsson, professor, tema neuro-rörelse, Inst. för läkarutbildning, Örebro universitet. Kjell Torén, professor i arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet. Lennart Bodin professor i statistik, forskare vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Camilla Arvenberg, senast den 14 januari.

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

Kontakt: Camilla Arvenberg, AFA Försäkring, 08-696 41 48, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se