AFA Försäkrings seminarier i Almedalen

En viktig del av vår verksamhet är stöd till forskning och andra förebyggande insatser för en förbättrad arbetsmiljö. Vid ett par seminarier under Almedalsveckan presenteras två av insatserna. Ett forskningsprojekt om det växande arbetsmiljöproblemet med ledare som mobbas och ett webbaserat system som AFA Försäkring utvecklat för att stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Datum: 2015-09-03
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: St. Hans Café, St Hansplan

Seminarium: Ingen ska skada sig på jobbet!
Systematiskt arbetsmiljöarbete behövs för att förebygga allvarliga skador på jobbet – hur görs detta i praktiken? Skanska och Sandvik delar med sig av sina erfarenheter och utmaningar. Hur väl står sig Sverige och hur kan man prioritera bland nödvändiga åtgärder? Seminariet videoinspelas och går att se i efterhand på www.afaforsakring.se.

Medverkande: Petra Einarsson, vd, för Sandvik Materials Technology, Christian Hörnkvist, EHS Chef, Sandvik Materials Technology, Pierre Olofsson, vd, Skanska Sverige, Björn Samuelsson, Professor, Sveriges Byggindustrier, Marie Nilsson, vice ord, IF Metall, Anders Moberg, vd, AFA Försäkring, Lars-Gunnar Lindberg,produktchef, AFA Försäkring. 
Moderator: Carin Hjulström

Tisdagen den 30 juni, kl. 13.00 – 14.00

Seminarium: Chefer i skottlinjen!
Forskning visar att nästan lika många chefer som anställda upplever att de bli mobbade på jobbet. På seminariet diskuteras hur detta växande arbetsmiljöproblem ser ut, vilka tidiga tecken på mobbing som finns och hur de kan bemötas samt hur parterna arbetar för att stötta sina medlemmar. Seminariet videoinspelas och går att se i efterhand på www.afaforsakring.se.

Medverkande: Christina Björklund, Docent, vid Karolinska Institutet, Christer Ågren, vice vd, Svenskt Näringsliv, Agneta Jöhnk, chef för avd för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och LandstingChristina Pettersson, Ombudsman, OFR, Martin Linder, 2:e vice förbundsordförande, UnionenAnders Moberg, vd, AFA Försäkring, Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring, Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, AFA Försäkring, 
Moderator Carin Hjulström

Tisdagen den 30 juni, kl. 15.00– 16.00

Läs mer om seminarierna här

 

Kontaktperson: Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 0708-15 49 05,caroline.rylander@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se