Seminarium: Tydligt samband mellan arbetsmiljö och hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Mer än vart tredje dödsfall har hjärt-kärlsjukdom som underliggande orsak. En grupp experter inom medicin och arbetsvetenskap har granskat de senaste 30 årens forskning om sambandet mellan förhållanden i arbetslivet och hjärt- kärlsjukdom. Granskningen har resulterat i en litteraturöversikt från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Datum: 2015-09-23
Tid: 08:30 - 10:00
Plats: Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.00 

Vid ett seminarierum hos AFA presenteras litteraturöversikten av Töres Theorell, professor, Stockholms universitet och Charlotte Hall, projektledare. 

Seminariet kommer att videoinspelas och finnas tillgängligt från den 24 september på http://www.afaforsakring.se/Forebygger/Seminarier