Gilla Jobbet – en heldag om arbetsmiljö – del 2

Tillbaka till jobbet – hållbar återgång efter stressrelaterad ohälsa

Åsa Kruse är psykolog inom företagshälsovården och har skrivit boken Tillbaka till jobbet.

– Utmattning handlar inte alltid om hög arbetsbelastning utan är ofta en kombination av orsaker. Det kan handla om otydlig roll i arbetet eller otydliga arbetsuppgifter, men även konflikter hemma eller på jobbet. Det kan röra sig om allt från privata kriser till problem med livspusslet. Ofta har man höga krav på sig själv, svårt att sätta gränser och för hög ambitionsnivå, sa Åsa Kruse.

– Stress är i sig inte farligt. Vi klarar stresstoppar om vi får tid att återhämta oss efteråt. Men man kan inte ge järnet fram till semestern och tänka att ”då ska jag vila”, så kan man inte leva, sa Åsa Kruse.

Man bygger lätt upp en jobbfobi om man är borta från jobbet under en längre tid, därför är det bra att besöka jobbet under tiden man är sjukskriven. Kanske en fika eller lunch med kollegorna. Något som är viktigt är att chef och arbetsgivare är involverade från början, för att kunna se vilka åtgärder som behöver tas.

– Återgång till arbete så snart som möjligt är viktigt, för självkänslan dalar lätt med tiden. Men det är viktigt att komma tillbaka på deltid och med låga krav i början, som på sikt kan ökas på, sa Åsa Kruse.

Utformning av arbetsplatser för alla
Sara Johansson, HR-partner på Vasakronan och ledare för projektet Universell utformning av arbetsplatser, presenterade denna partsgemensamma satsning på arbetsplatser med en fysisk och psykosocial arbetsmiljö som passar alla.

Sara_Johansson_150x150.jpg I begreppet UUA ingår de fyra områdena rekrytering och kompetensförsörjning, fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö och organisation och ledning. Arbetet med UUA följer två perspektiv, verksamhetsnytta och en universell utformning av produkter och tjänster enligt FN:s direktiv för att alla ska vara inkluderade, sa hon.

Tanken med UUA är att arbetsplatser ska utformas rätt från början så att behovet av individuell anpassning minskar.

– För att vi ska uppnå detta behöver vi vara många som funderar, diskuterar och lär av varandra. Det behöver få ta tid och kräver en förståelse både vid organisering av arbetsplatser och vid rekrytering, sa Sara Johansson.

Köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster
Mattias Lundberg, docent och forskare i psykologi vid Umeå universitet, höll ett föredrag med rubriken Att köpa relevanta arbetsmiljö- och hälsotjänster.

– NMattias_Lundberg_150x150.jpgär vi köper en tjänst behöver vi ställa oss frågan varför köper vi tjänsten och vad vill vi uppnå med den? Fokuserar vi på vad slutresultatet ska bli är det lättare att hitta rätt tjänst och leverantör. Jag vill uppmana till att lägga kraft på att göra en behovsanalys, till exempel tillsammans med företagshälsovården, sa han.

– När vi står inför att köpa en tjänst måste vi också fråga oss varför ska vi köpa just denna tjänst och hur vet vi att den ger önskat resultat? Som kunder måste vi ställa krav på leverantören och inte ha bråttom när vi köper tjänster.

Psykiskt påfrestande arbete – motverka risken för ohälsa
Mia Svantesson Sandberg, docent i medicinsk etik och forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län, talade om betydelsen av etikronder för arbetsmiljö och verksamhet inom bland annat vården.

Mia_Svantesson_Sandberg_150x150.jpgKänslor kan ge information om vad som är det etiska problemet i en situation. Det i sig kan dock leda till utbrändhet. Många av de yrken som innebär psykiskt påfrestande arbete är yrken i nära kontakt med människor, sa hon.

Människor med starkt psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och arbetssituationer löper större risk för utmattningsdepression, annan psykisk ohälsa och långtidssjukskrivningar. Det finns flera sätt att motverka detta, genom att såväl förebygga som att hantera svåra situationer som har uppstått. Så kallade etikronder är ett sätt.

– Målet med etikronder är att hantera etiskt svåra situationer. Expertisen ligger hos personalen själv, det finns ingen expert som kommer in utifrån och talar om vad som är rätt, sa Mia Svantesson Sandberg.

Text och foto: Anette Westlander, Linda Harling och Adam Fredholm

Läs mer

Läs första delen av referatet Gilla Jobbet – en heldag om arbetsmiljö – del 1

Se datum för nästa Gilla Jobbet

Se filmupptagningar från Gilla Jobbet 2019 på Youtube.

Läs mer om själva evenemanget Gilla Jobbet på gillajobbet.se