Almedalen 2017

Årets seminarietema var artificiell intelligens, robotar och digital utveckling. I montern på Cramérgatan fick besökare information om AFA Försäkring.

Ett uppskattat inslag i vår monter var arbetsskadedockan Glennifer. Besökarna fick klistra orangea etiketter på de delar av kroppen där de trodde att framtidens arbetsskador kommer att uppstå. 

Tisdagen var seminariedag och våra tre seminarier om framtidens arbetsmiljö var alla välbesökta.