Varför vill ni veta var jag jobbar?

För att veta vilka kollektivavtalade försäkringar och villkor som gäller för just dig behöver vi veta var du jobbar. Är du till exempel:

  • arbetare på ett privat företag med kollektivavtal

så har du sjukförsäkring via vår Avtalsgruppsförsäkring (AGS), medan du som är:

  • statligt anställd

har sjukförsäkring via Statens tjänstepensionsverk (PA16).

Genom att berätta var du jobbar kan vi se till att information om just ditt avtal visas för dig på vår webbplats.