Vad betyder alternativen?

Besöker du oss som en privatperson, och vill anmäla ett försäkringsärende, söka ersättning eller veta vad som gäller i just din försäkring?

  • Välj Som anställd eller tidigare anställd om du har eller har haft en anställning eller är egenföretagare. Även du som är anhörig väljer detta alternativ.

Besöker du oss i rollen som arbetsgivare eller facklig representant, och vill uträtta ett försäkringsärende åt någon annan?

  • Välj Som arbetsgivare eller facklig representant.