Hur gäller försäkringen vid dödsfall efter 65 år?

Nej, försäkringen gäller enbart för dödsfall innan 65-årsdagen.