Går det att ansöka retroaktivt?

Arbetsgivare kan ansöka om stöd retroaktivt (det vill säga utan att ha ansökt i förväg) för utbildningar som genomförts under innevarande kalenderår. Ansökan måste vara Afa Försäkring tillhanda senast fyra månader efter utbildningens startdatum. Ansökningar för utbildningar som har genomförts under 2021 går det inte att ansöka om retroaktivt.