Går det att ansöka i förväg?

Ansökan kan göras för utbildningar som genomförs från och med 1 januari 2022. Ansökan kan skickas in tidigast 4 månader innan utbildning startar. Vid ansökan behöver ni startdatum för den planerade utbildningen anges samt en kursplan bifogas. Ersättning utbetalas efter slutförd utbildning eftersom vi baserar ersättningen på den faktura som ni har fått från utbildningsanordnaren.

Ersättning lämnas per deltagare och slutlig ersättning regleras vid slutbetalning. Utbildningsdeltagarna och arbetsgivarrepresentant ska också besvara en uppföljningsenkät innan ersättningen betalas ut.

Vid ansökan via förhandsbesked ska ansökan om utbetalning av ersättning göras inom 2 månader efter avslutad utbildning.