Bra vetande - en film om sådant som alla vet

Alla vet att picknick är orimligt i dåligt väder. Eller att man inte ska nalla på rå kyckling. Men bara 26% har koll på sina kollektivavtalade försäkringar. Vilket är synd, för de kan hjälpa dig om du blir sjuk. Eller skadad på jobbet. Dela gärna filmerna och sprid lite kunskap.

Bra vetande - en film om sådant som alla vet

Alla vet att man inte ska klicka på popup-fönster. Men bara 26% har koll på sina kollektivavtalade försäkringar. Vilket är synd, för de kan hjälpa dig om du blir sjuk. Eller skadad på jobbet. Se fler filmer om sådant som alla vet!

Bra vetande - en film om sådant som alla vet

Alla vet att man inte ska klicka på popup-fönster. Men bara 26% har koll på sina kollektivavtalade försäkringar. Vilket är synd, för de kan hjälpa dig om du blir sjuk. Eller skadad på jobbet. Se fler filmer om sådant som alla vet!

Bra vetande - en film om sådant som alla vet

Alla vet att man inte ska klicka på popup-fönster. Men bara 26% har koll på sina kollektivavtalade försäkringar. Vilket är synd, för de kan hjälpa dig om du blir sjuk. Eller skadad på jobbet. Se fler filmer om sådant som alla vet!

Bra vetande - en film om sådant som alla vet

Alla vet att man inte ska klicka på popup-fönster. Men bara 26% har koll på sina kollektivavtalade försäkringar. Vilket är synd, för de kan hjälpa dig om du blir sjuk. Eller skadad på jobbet. Se fler filmer om sådant som alla vet!

Kampanjen har tagits fram i samarbete med