Nya tekniker och system för tidig upptäckt och behandling av bröst- och prostatacancer

Sammanfattning

Idag är de diagnostiska och terapeutiska ingreppen komplicerade vid misstänkta bröst- och prostataförändringar. Projektet vill införa skonsammare metodik och utrustning vid bröst och prostataundersökning samt minimera behandlingskostnader och sjukskrivningar.

Projektledare Hans Wiksell
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2006-04-08 - 2007-04-08
Beviljat totalbelopp 500 000 kr
Diarienummer 060053

Syfte

Projektet vill införa mer skonsam utrustning och metod för att hantera sjukliga förändringar i bröst och prostata och även möjliggöra att diagnos och terapi kan utföras vid samma besökstillfälle.

Genomförande

Projektet avser använder finnålsprovtagning där cellmaterialet stryks ut på objektglas, färgas och analyseras med en snabbfärgningsvariant som möjliggör en färdig slutdiagnos inom tio minuter. Forskarna bakom projektet genomför en standardisering av tekniken och kartlägger de proteiner som ger elakartade celler förmågan att växa och dela sig obegränsat.

Resultat

I ett kliniskt sammanhang betyder resultatet att man snart kan framställa diagnostiska proteinchip. Biverkningar vid behandlingar kan minska och man kan behandla patienter som är i dålig kondition och inte bör genomgå kirurgi eller bli nedsövda. Finnålstekniken kommer med hjälp av standardisering och de nya DNA och proteinbaserade analysmetoderna att ge både kostnadseffektiv förbättring och mer skonsam provtagning.