Nya behandlingsstrategier vid rikliga menstruationsblödningar

Sammanfattning

Var tionde kvinna lider av alltför rikliga menstruationsblödningar och i hälften av fallen utan känd orsak. Det leder bland annat till blodbrist och sjukfrånvaro. Forskarna bakom projektet har undersökt vilken roll ärftlighet och blodkärlsbildning har för tillståndet. Utifrån de kunskaperna kan nya läkemedel tas fram mot svåra menstruationsblödningar. Dagens behandlingar, till exempel att operera bort livmodern, har ofta svåra biverkningar.

Projektledare Miriam Mints
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2006-01-01 - 2010-12-31
Beviljat totalbelopp 1 500 000 kr
Diarienummer 060058

Syfte

Projektets syfte var att hitta nya behandlingsmetoder mot menstruationsrubbningar.

Genomförande

Forskarna undersökte om abnorm kärltillväxt (angiogenes) är inblandad vid menstruationsrubbningar med svår och långvarig blödning. En möjlig behandling är då att minska kärltillväxten med hjälp av läkemedel. Forskarna följde kvinnor genom menstruationscykeln med blodprov, tog vävnadsprov och ställde frågor i enkäter om även nära släktingar hade samma besvär.

Resultat

Störd kärltillväxt och/eller ökad känslighet hos blodkärlen visade sig vara en tänkbar orsak till långvariga och svåra menstruationer. Provtagningar från kvinnor med menstruationsrubbningar visade att en tillväxtfaktor (VEGF) var mer aktiv hos dem än hos andra. Kvinnor med rikliga blödningar utan någon känd orsak visade sig ofta ha en syster eller mamma med sådana besvär.