Arbeta rätt med häst. En belastningsergonomisk studie av ridlärarnas arbetsförhållanden och fysiska hälsa.

Sammanfattning

Hästnäringen ökar i Sverige. Att arbeta med hästar är fysiskt tungt och belastningsskador är vanliga. Projektet vill förebygga belastningsskador hos ridlärare och instruktörer och i förlängningen även att ridlärarna ska lära ut ergonomiskt riktig hästhantering till barn och unga.
 

Projektledare Stefan Pinzke
Organisation Sveriges lantbruksuniversitet
Ämnesområde Ergonomi och belastning
Tidsperiod 2006-07-01 - 2008-06-30
Beviljat totalbelopp 500 000 kr
Diarienummer 060091

Syfte

Projektet vill förebygga belastningsskador inom hästnäringen genom att utveckla ergonomiskt riktiga redskap och lära ut ergonomiskt riktig hästhantering.

Genomförande

En referensgrupp skapas. Dessutom delas enkäter om arbetsmiljö och belastningsskador ut och fältstudier genomförs. När materialet samlats in och analyserats skapas ett åtgärdsprogram samt en rapport och resultatet förmedlas.

Resultat

Projektet ger underlag för rekommendationer om utrustning, redskap, hjälpmedel och inredning. Resultaten förmedlas genom seminarium, svensk och internationell publicering, faktablad, åtgärdsprogram och utbildningar.