Tidig systematisk fallprevention - Implementering av ett säkerhetshanteringssystem

Sammanfattning

Projektet ska minska fallskador hos kvinnor som är äldre än 55 år och arbetar inom vård och omsorg. Ett nytt säkerhetssystem bestående av utbildning och riktade säkerhetsåtgärder har använts. Systemet har utvärderats med positivt resultat

Projektledare Tore Johan Larsson
Organisation Kungliga Tekniska Högskolan
Ämnesområde Olycksfall
Tidsperiod 2006-01-01 - 2007-10-31
Beviljat totalbelopp 1 573 860 kr
Diarienummer 060008

Syfte

Reducera fallskador bland kvinnor som är över 55 år och arbetar inom Huddinge kommun. Syftet var också att ta reda på hur medicinska riskfaktorer samverkar med risker i den fysiska miljön och tillämpa samt utvärdera ett säkerhetssystem för att minska fallskador.

Genomförande

Riskfaktorer för fall kartlades vid 20 arbetsplatser. Personalen intervjuades och olika riskscenarier analyserades. Intervjuerna och riskanalyserna låg till grund för övningarna i utbildningen och förslagen på skadeförebyggande åtgärder.

Resultat

Ett åtgärdsprogram som består av utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik samt balansträning. Uppföljningen av programmet och dess användning visade positiva resultat.