Att främja en robust samarbetskultur - ett projekt för att utveckla konstruktiva konflikthanteringssystem

Sammanfattning

Konflikträdsla på arbetet ökar risken för sjukskrivning. Destruktiva arbetsplatser är en bidragande orsak till psykisk ohälsa i arbetslivet. Projektet har velat medverka till att sänka sjuktal och främja hälsa och ett hållbart arbetsliv genom att utveckla och pröva en svensk modell för konflikthanteringssystem.

Projektledare Erik Helleryd
Organisation KFS Företagsservice AB
Ämnesområde Psykosocial arbetsmiljö
Tidsperiod 2006-01-01 - 2007-12-31
Beviljat totalbelopp 1 098 000 kr
Diarienummer 060006

Syfte

Projektets syfte var att pröva modeller för att hantera konflikter på jobbet.

Genomförande

Fem företag prövade en modell för att bygga konflikthanteringssystem. De fem pilotföretagen rekryteras av KFS:s medlemsföretag med hänsyn till spridning i branschtillhörighet.

Resultat

Ett konstruktivt system för konflikthantering som bör kunna ha en hälsofrämjande och produktionsstärkande effekt.