Smarta kläder visualiserar risker i arbetet

Sammanfattning

Belastning på de så kallade rörelseorganen är den viktigaste orsaken till arbetsskador. Riskbedömning av belastning kan göras genom observation av den som arbetar, men det tar tid och är kostsamt. Projektet utvecklade ett nytt system för riskbedömning av belastning i arbetet som bygger på pulsmätning och sensorer som vävs in kläder. Därmed kan även låg belastning mätas, vilket är bra eftersom mycket stillasittande arbete också är en riskfaktor för ohälsa. Målet är att förebygga ohälsa i arbetslivet på grund av för hög och för låg belastning.

 

Projektledare Jörgen Eklund
Organisation Kungliga Tekniska Högskolan
Ämnesområde Ergonomi och belastning
Tidsperiod 2015-11-01 - 2017-06-30
Beviljat totalbelopp 1 945 000 kr
Diarienummer 150039

Syfte

Projektet skulle ta fram ett praktiskt användbart riskbedömningssystem som bygger på sensorer i kläder. Systemet skulle mäta, analysera och visualisera belastningsrisker. Forskarna skulle testa tekniken på både tunga och stillasittande arbeten.

Genomförande

Projektgruppen anpassade och vidareutvecklade teknik som redan används inom idrotten och militären, till exempel i joggingkläder med insydda elektroder för pulsmätning. De tog fram ett system för belastningsmätning som innefattade datalagring, dataöverföring, strömförsörjning och visualisering av resultaten. Forskarna testade systemet i både fysiskt tunga (byggnadsarbetare, styckare med flera) och stillasittande arbeten (exempelvis kontorsarbete), där sensorerna samlade in data om puls och rörelser. De smarta kläderna testades både i laboratorium samt i olika arbetsmiljöer och anpassades så att de blev lättanvända. Projektgruppen tog fram användarvänliga metoder för att analysera de data som samlades in och visualisera riskerna.

Resultat

Projektet har visat att så kallade smarta kläder kan användas för att bedöma risker i arbetslivet som har med låg respektive hög belastning att göra. Riskerna kan synliggöras vilket förbättrar det förebyggande arbetet. Om några år kan det bli ett mycket effektivt sätt att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Det ger bättre hälsa och lönsamhet. När tekniken är utvecklad erbjuds den till företag och organisationer som kan testa den, varefter den kan utvecklas ytterligare. Information om systemet sprids till företagshälsovården och resultaten publiceras på webbplatser och i tidskrifter.