Kroniska smärtors samsjuklighet ? förekomst, konsekvenser för delaktighet och hälsa samt rehabiliteringsutfall

Sammanfattning

Cirka var femte svensk har långvariga smärtor som bland annat ger sömnlöshet, nedsatt arbetsförmåga och sjukskrivningar.

Projektledare Björn Gerdle
Organisation Linköpings universitet
Ämnesområde Kronisk smärta
Tidsperiod 2015-09-01 - 2018-07-31
Beviljat totalbelopp 3 240 000 kr
Diarienummer 140340

Syfte

Projektet ska undersöka vilka undergrupper det finns bland smärtpatienter och hur de hänger samman med deltagande i arbetslivet, upplevd hälsa med mera. Forskarna ska också undersöka hur olika symptom hänger samman med varandra samt med deltagande i samhället och hälsa. Slutligen ska forskarna försöka ta reda på vilka patienter som är betjänta av rehabilitering, vad som är en bra rehabilitering för dem och föreslå sätt att dela in patienter med kroniska smärtor i grupper.

Genomförande

Projektet använder information från Nationella registret över smärtrehabilitering, NRS, som har registerdata från 40 kliniker. Sammanlagt ingår 16.500 patienter med kroniska smärtor. 9.400 av dem har fått multimodal rehabilitering, MMR. Databasen innehåller information om smärtans intensitet och varaktighet, ångest, depression, aktivitetsnivå, upplevd hälsa, rörelserädsla med mera. Dessa data genomgår en statistisk analys.

Resultat

Projektet väntas ge en bild av viktiga undergrupper av smärtpatienter. Kunskaperna kan användas för att utforma bättre behandling och rehabilitering. Dessutom skapas ett standardiserat sätt att beskriva olika patienter med kroniska smärtor, vilket ger ökade möjligheter att jämföra olika studier och material. Resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter, men sprids även populärvetenskapligt via tidningar, undervisning med mera.