Smärta hos patienter med irritable bowel syndrome (IBS): Från förståelse av mekanismer till utveckling av ny evidensbaserad behandling

Sammanfattning

Upp till var sjätte svensk lider av IBS, irritable bowel syndrom. Det saknas effektiv behandling och sjukdomen leder ofta till magsmärtor, högre sjukfrånvaro och lägre livskvalitet. Projektet undersöker mekanismerna bakom IBS och utvärderar olika behandlingsalternativ – såväl läkemedel som psykologiska metoder.

Projektledare Magnus Simrén
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Kronisk smärta
Tidsperiod 2015-09-01 - 2018-08-30
Beviljat totalbelopp 6 771 000 kr
Diarienummer 140330

Syfte

Projektet ska ge en bättre förståelse av fysiologiska, biokemiska och psykologiska orsaker till smärta och andra symptom vid IBS. Utifrån den kunskapen är målet att hitta effektiva behandlingsmetoder för dem som drabbats.

Genomförande

Projektet har två forskningsspår. Det första handlar om kopplingen mellan symptom och bakomliggande fysiologi. 200 IBS-patienter jämförs med en frisk kontrollgrupp. Patienternas svarar på intervjuer och frågeformulär med frågor om mag-tarmsymptom, psykologiska faktorer, matvanor, sexuella övergrepp, livskvalitet, arbetsförmåga, allergi, smärtstillande läkemedel med mera. Dessutom undersöks bland annat deltagarnas smärtkänslighet i tarmen, symptom efter måltider, genomsläpplighet i tarmen, tarmflora och immunologiska funktion. I den andra delen av projektet testas läkemedelsbehandling (mesazalin), probiotika (bifido-bakterier), hypnos, psykologiskt stöd med mera.

Resultat

Projektet ger nya kunskaper om mekanismerna bakom smärta och andra IBS-symptom samt om hur man bäst behandlar dem. Det ger minskad sjukskrivning, minskade samhällskostnader samt bättre livskvalitet och produktivitet för dem som har IBS. Resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter och dagspress samt sprids via konferenser och föreläsningar.