Nya sätt att återställa reaktiva cellulära nätverk vid neuroinflammation: utveckling av en högkänslig metod och användning av farmaka i kombination

Sammanfattning

Morfin är starkt beroendeframkallande. Projektet försöker finna ett ämne som har minst lika god smärtlindrande effekt utan beroendeframkallande egenskaper. Forskarna bakom projektet utvecklar också nya sätt att mäta de inflammatoriska processer som hänger samman med smärta. Idag saknas sådana mätmetoder.

Projektledare Elisabeth Hansson
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Kronisk smärta
Tidsperiod 2015-09-01 - 2019-07-30
Beviljat totalbelopp 2 630 000 kr
Diarienummer 140329

Syfte
Projektet ska hitta ett ämne som ersätter morfin och är lika effektivt smärtlindrande utan att framkalla beroende. Det ska också ta fram en metod där man - med hjälp av ett enkelt munskrap - objektivt kan mäta förändringar i celler som är tecken på den inflammatoriska process som hänger samman med smärta.

Genomförande
Projektets grundantagande är att kronisk smärta och inflammation leder till vissa förändringar i celler. Dessa förändringar undersöks bland annat i laboratorium.

Resultat
Projektet ska resultera i en kombination av läkemedel mot den inflammation som hänger samman med långvarig smärta. Ett alternativ till morfin som inte är beroendeframkallande skulle revolutionera smärtbehandlingen. Målet är bättre behandling av kronisk neuroinflammation och långvarig smärta. Resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter.