Arbetsrelaterad psykosocial stress och atheroskleros – är detta en uppkomstmekanism för hjärtinfarkt och stroke

Sammanfattning

Tidigare forskning har visat att arbetsrelaterad stress kan kopplas till förtjockningar i hjärnans blodkärl och även till hjärtinfarkt. Men det är fortfarande oklart om arbetsrelaterad stress orsakar arteroskleros (åderförkalkning) – ett tillstånd som ökar risken för både stroke och hjärtinfarkt. Projektet undersöker detta genom att koppla medicinska undersökningar till frågeformulär om arbetsstress. Ett stort antal personer medverkar i studien. Resultaten kan få stor betydelse inom både arbets- och folkhälsa.

 

Projektledare Kjell Torén
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Hjärt-/Kärlsjukdomar
Tidsperiod 2015-07-01 - 2019-12-31
Beviljat totalbelopp 3 687 000 kr
Diarienummer 140264

Syfte

Forskarna ska undersöka om arbetsrelaterad stress ökar risken för att drabbas av arteroskleros (åderförkalkning) i hjärnans och hjärtats blodkärl.

Genomförande

Till en början innefattar studien 5 000 män och kvinnor som tidigare undersökt inom en annan studie (SCAPIS). Nationellt innefattar den tidigare studien 30 000 personer, som alltså kan tas med i denna undersökning. Blodkärlen hos deltagarna undersöks med hjälp av datortomografi och ultraljud. Dessutom mäts blodtryck, blodfetter med mera. Deltagarna får också svara på formulärfrågor om sin yrkeshistoria, krav-kontroll-stöd och  insats-belöning. Den arbetsrelaterade stressen beräknas sedan utifrån svaren på dessa frågeinstrument.

Resultat

Om projektet kan visa att arbetsrelaterad stress bidrar till arteroskleros så ökar kunskapen om hur stressrelaterad hjärt-kärlssjukdom uppkommer. Mätning av arteroskleros skulle också kunna tala om när en viss arbetsmiljö ökar risken för hjärt-kärlssjukdom. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, konferenser, press med mera.