Arbetsrelaterad psykosocial stress och atheroskleros – är detta en uppkomstmekanism för hjärtinfarkt och stroke

Sammanfattning

Tidigare forskning har visat att arbetsrelaterad stress kan kopplas till förtjockningar i hjärnans blodkärl och även till hjärtinfarkt. Men det är fortfarande oklart om arbetsrelaterad stress orsakar ateroskleros (åderförkalkning), ett tillstånd som ökar risken för både stroke och hjärtinfarkt, eller om det bara är ett samband. Projektet undersökte detta genom att koppla medicinska undersökningar till frågeformulär om arbetsstress. Ett stort antal personer medverkade i studien. Resultaten kan få stor betydelse inom både arbets- och folkhälsa.

Projektledare Kjell Torén
Organisation Göteborgs universitet
Ämnesområde Hjärt-/Kärlsjukdomar
Tidsperiod 2015-07-01 - 2019-12-31
Beviljat totalbelopp 3 687 000 kr
Diarienummer 140264

Syfte

Forskarna skulle undersöka om arbetsrelaterad stress ökar risken att drabbas av ateroskleros (åderförkalkning) i hjärnans och hjärtats blodkärl.

 

Genomförande

Studien innefattade 6 000 män och kvinnor som tidigare undersökts inom ett annat forskningsprojekt (SCAPIS). Blodkärlen hos en del av deltagarna undersöktes med hjälp av datortomografi och ultraljud. Dessutom mättes deras blodtryck, blodfetter med mera. Deltagarna fick svara på formulärfrågor om sin yrkeshistoria, krav-kontroll-stöd och insats-belöning. Den arbetsrelaterade stressen beräknades utifrån svaren på dessa frågeinstrument.

 

Resultat

Män med hög press på jobbet har oftare förkalkningar i hjärtats blodkärl. Kvinnor med låg kontroll och låga krav på jobbet har också oftare kalk i blodkärlen. I yrken som kräver hög utbildning har hög press på jobbet snarare en skyddande effekt. Eftersom projektet visar att arbetsrelaterad stress bidrar till ateroskleros så ökar kunskapen om hur stressrelaterad hjärt-kärlssjukdom uppkommer. Mätning av ateroskleros skulle också kunna tala om när en viss arbetsmiljö ökar risken för hjärt-kärlssjukdom. Resultaten sprids via vetenskapliga tidskrifter, konferenser, press med mera.