Alternativa metoder att hitta cancer deriverat genetiskt material i blodcirkulationen från patienter med Prostatacancer.

Sammanfattning

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Idag behandlas de flesta med sjukdomen på samma sätt, men en individuell behandling skulle ge bättre resultat. Då krävs bättre information om patientens tumör. Forskargruppen bakom projektet har hittat en metod för att, via genetiskt material (RNA) från blodplättar, ställa diagnos, få information om hur aggressiv tumören är och om den svarar på behandlingen. Projektet har utvecklat den metoden. Målet är bättre diagnostik och uppföljning av cancerpatienter med en provtagningsmetod som är skonsammare än biopsi, det vill vävnadsprov med en grov nål.

 

Projektledare Jonas Nilsson
Organisation Umeå universitet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2015-01-01 - 2018-01-01
Beviljat totalbelopp 2 599 000 kr
Diarienummer 140295

Syfte

Projektet hade två mål. Det ena var att hitta nya sätt att med hjälp av så kallade biomarkörer skilja ut aggressiv prostatacancer från cancer som endast behöver övervakas, för att undvika onödig behandling med svåra biverkningar. Det andra var bättre diagnos och sjukdomsuppföljning med hjälp av genetiskt material. Det senare är viktigt även för att cancern kan förändras och bli mer aggressiv med tidens gång.

Genomförande

Ett antal prostatacancerpatienter delades in efter hur aggressiv eller beskedlig deras cancer var (efter PSA-värde och den så kallade Gleason-skalan). Forskarna testade sedan om RNA från patienternas blodplättar kunde användas för att utröna vilken grupp de tillhör. I den andra delstudien tog forskarna prov på blodplättar/RNA innan patienterna började sin behandling och följde upp med löpande prover under en tid. 300 patienter har följts i upp till fem års tid.

Resultat

Försöken visar att med hjälp av den metod för genetisk analys som projektet tagit fram så kan man hitta patienter som svarar bra på behandling. Forskarna kunde visa att information om cancern finns i RNA och att man med hjälp av RNA kan hitta dem som har tidig prostatacancer. Metoden kan också användas för att ta reda på om ett patients tumör blivit motståndskraftig mot behandlingen så att andra åtgärder kan vidtas. Prov med hjälp av blodplättar är skonsamt jämfört med biopsi (vävnadsprov med grov nål). Resultaten sprids bland annat via vetenskapliga tidskrifter.