"TUDA och kör" - en utredning om orsakerna till arbetsskador inom yrkesgruppen distributionschaufförer/terminalarbetare

Sammanfattning

Enligt statistik har arbetsskadorna ökat under senare år för så kallade distributionschaufförer och terminalarbetare. Vilka slags olyckor det handlar om finns beskrivet, men vi har haft dåliga kunskaper om vad som orsakar dem. Projektet har undersökt varför arbetsskadorna ökat inom dessa yrken och tagit fram förslag på hur man kan förbättra situationen.

Projektledare Elaine Brun
Organisation Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA)
Ämnesområde Fysisk arbetsmiljö
Tidsperiod 2014-09-01 - 2017-04-01
Beviljat totalbelopp 3 207 000 kr
Diarienummer 140229

Syfte

Projektets skulle ta reda på varför arbetsskadorna ökar för terminalarbetare och distributionschaufförer samt ta fram förslag på åtgärder för att minska dem.

Genomförande

Projektgruppen gick igenom och analyserade tillgänglig arbetsskadestatistik från AFA Försäkring, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan med flera. Dessutom genomfördes undersökningar på plats samt djupintervjuer i grupp av distributionschaufförer. Särskilda arbets- och referensgrupper knöts också till projektet, som genomfördes i samarbete med Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA, Centrum för belastningsskadeforskning och ett statistikbolag.

Resultat

Bland förarna berodde nästan alla olyckor på fall, kontakt med last eller fordon vid lossning och lastning samt olycksfall med truckar och lyftanordningar. Studien ger förklaringar till varför distributionschaufförer drabbas av sådana olyckor på jobbet. De kunskaperna kan användas för att ta fram förslag på förbättringar av deras arbetsmiljö. Resultaten sprids via press, skyddsombud, nyhetsbrev, fackförbund, konferenser, hemsidor och vetenskaplig publicering.