Visualisering av smärt-associerade processer med pre-targeting metodik och positron emissions tomografi (PET)

Sammanfattning

Kronisk smärta är ett stort problem som leder till avsevärt lidande och stora kostnader. Oftast kommer sådan smärta från muskler, senor med mera i den så kallade rörelseapparaten, där röntgen inte är någon hjälp för diagnos. Projektet utvecklar därför nya sätt att med hjälp av bilder se smärtsamma processer i kroppens mjukdelar.

Projektledare Magnus Peterson
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Kronisk smärta
Tidsperiod 2015-09-01 - 2018-04-30
Beviljat totalbelopp 2 879 000 kr
Diarienummer 140227

Syfte

Projektet ska analysera markörer för smärta som kan iakttas via PET samt ta fram nya antikroppsbaserade PET-markörer som gör det möjligt att se system som är aktiva vid kroniskt smärtande senvävnad (hälsena). Det övergripande målet är att ta fram nya metoder för bilddiagnostik av smärta i mjukvävnad.

Genomförande

Försök görs på råttor med skadad hälsena med hjälp av antingen datortomografi eller magnetröntgen i samband med PET-undersökningen. Olika lämpliga markörer som är användbara i bilddiagnostik av smärta och kan synas med PET studeras också på djur. Dessutom undersöks särskilda antikroppar hos djuren och deras vävnad. Forskarna undersöker dessutom prover från mänskliga hälsenor i laboratorium.

Resultat

Metoder för att avbilda smärtprocesser i mjukdelsvävnad kan öka förståelsen av smärtans orsaker och på sikt bidra till bättre behandling av kronisk smärta. Resultaten sprids via vetenskapliga konferenser, vetenskapliga tidskrifter och populärvetenskaplig publicering.