MikroRNA baserad icke-invasiv prostatacancer diagnostik

Sammanfattning

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Antalet diagnosticerade på grund av höga så kallade PSA-värden har ökat kraftigt, men den metoden kan inte skilja på aggressiv cancer och sådan som endast behöver hållas under uppsikt. Det leder till onödiga behandlingar som ger svåra biverkningar och därmed sänkt livskvalitet och höga kostnader för samhället. Projektet har prövat och utvecklat en ny metod för att diagnosticera prostatacancer och avgöra när den behöver behandlas, med hjälp av analys av så kallad mikro-RNA (små molekyler som är inblandade i bland annat celltillväxt).

Projektledare Yvonne Ceder
Organisation Lunds universitet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2015-01-01 - 2017-12-30
Beviljat totalbelopp 3 000 000 kr
Diarienummer 140211

Syfte

Projektet skulle utveckla ett test som kan användas både för att diagnosticera prostatacancer och avgöra hur aggressiv den är med hjälp av enbart blod- eller urinprov. Syftet var bättre diagnos och prognos som leder till att onödig behandling och provtagning med biopsi (grov nål) undviks. Skonsammare provtagning samt bättre diagnos och prognos gör också att sjukdomsutvecklingen kan övervakas bättre, vilket i sig ökar möjligheten att ta fram och testa nya sätt att behandla prostatacancer.

Genomförande

Blod- och urinprover från patienter med prostatacancer undersöktes när det gäller deras innehåll av så kallade extracellulära vesikler, som har mikro-RNA i sig. Preliminära data visade att halten av extracellulära vesikler är högre hos prostatacancerpatienter. Forskarna undersökte vad som är bäst, blod eller urin, för denna provtagningsmetod och använde ett nytt sätt att få fram vesiklerna med hjälp av ultraljud. De testade hur pass väl den fungerar genom att provta både patienter med aggressiv prostatacancer och sådana som har enbart godartad prostataförstoring. Metoden testades ytterligare genom att jämföra sjukdomsutveckling hos olika patienter.

Resultat

Forskarna kunde visa att den testade ultraljudstekniken fungerar. Den kommer ny att bilda grund för utveckling av nya verktyg för att diagnosticera prostatacancer. Det kan få stor betydelse inte minst för de män som därmed slipper onödig behandling med biverkningar som sänker livskvaliteten. Metoden kan också göra det lättare att testa nya sätt att behandla prostatacancer. Resultaten sprids bland annat genom vetenskaplig publicering.