Villkor, dilemman och strategier ? stressorer i socialtjänsten och dess samband med styrformer

Sammanfattning

Det nya styrsystemet inom offentlig sektor som grundar sig på New Public Management, NPM, har lett till vissa arbetsmiljöproblem. Forskning visar till exempel att systemet lett till ökad stress, vilket i längden kan innebära uppsägningar och sjukskrivning. Projektet har undersökt hur styrsystem som grundar sig på NPM påverkar arbetsmiljö och hälsa inom socialtjänsten. Projektet genomförde enkätundersökningar med anställda inom socialtjänsten och resultaten visar bland annat att det behövs mer dialog i organisationerna och krav som står i relation till dess resurser. 

Projektledare Wanja Astvik
Organisation Stockholms universitet
Ämnesområde Arbetsorganisation
Tidsperiod 2015-01-01 - 2018-06-30
Beviljat totalbelopp 2 995 000 kr
Diarienummer 140049

Syfte

Projektet skulle undersöka hur styrsystem som grundar sig på så kallad New Public Management, ett system för verksamhetsledning i offentlig sektor, påverkar arbetsmiljön och hälsa i socialtjänsten. Studien undersökte vilka faktorer som innebär risk för ohälsa, uppsägning och sjukskrivning. Projektet studerade bland annat möjlighet till öppenhet och samtal på arbetsplatsen, stress samt orsaker till uppsägning.

Genomförande

Forskarna skickade ut två enkätermed ett års mellanrum till biståndshandläggare och socialsekreterare. Den första besvarades av över 7.000 personer,  den andra av drygt 2.000. Frågorna handlade bland annat om styrsystem och arbetsmiljö. De grundade sig på tidigare forskning och diskussioner med en referensgrupp. Det första frågeformuläret fokuserade på kopplingen mellan styrsystem och arbetsmiljö och det andra, som skickades ut ett år senare, var inriktat på sambandet mellan arbetsmiljö och uppsägning. Forskarna inkluderade både chefers och andras anställdas uppfattningar i studien.

Resultat

Studien ger ökad kunskap om hur styrsystem påverkar arbetsmiljön inom socialtjänsten. Resultaten visar bland annat att de krav som ställs på medarbetarna behöver balanseras med organisationens resurser och att det behövs mer dialog i organisationerna.  De kan användas för förbättringsåtgärder. Projektet har resulterat i en doktorsavhandling. Resultaten sprids även genom vetenskapliga tidskrifter, konferenser och seminarier, fackföreningar och på internet.