Samband mellan sömn, yrke och hälsa

Sammanfattning

Tidigare forskning visar att arbetsmiljön är viktig för nattsömnen. En arbetsmiljö med stress och oro kan ge sömnproblem, vilket i sin tur påverkar hälsan. Det har dock saknats kunskap om hur sömnbrist påverkar arbetsförmågan. Projektet undersökte hur sömnbrist påverkar förmågan till stresshantering, minne och inlärning. Projektet studerade också hur användandet av tv, dator och andra teknikskärmar påverkar sömnen. Dessutom har forskargruppen tagit fram en app som registrerar användarens sömnvanor och ger råd om hur de kan förbättras.

Projektledare Christian Benedict
Organisation Uppsala universitet
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2015-01-01 - 2017-12-31
Beviljat totalbelopp 1 877 000 kr
Diarienummer 140006

Syfte

Forskarna skulle studera hur ljus från skärmar påverkar sömnen och hur sömnbrist påverkar arbetet. Projektet skulle också utveckla en app som registrerar sömnvanor och ger råd om hur användaren kan förbättra sin sömn. Målet är att bidra till bättre sömnvanor, hälsa och arbetsförmåga.

Genomförande

Forskarna jämförde deltagare som haft god respektive störd nattsömn och hur de reagerade på stress samt hur deras inlärningsförmåga såg ut. De studerade även deltagarnas sömn i sömnlaboratorium. Deltagare fick läsa en bok på platta respektive i fysisk form innan de somnade. Forskarna tog blodprov för att se hur ämnesomsättning och immunförsvar påverkas av sömnbrist. Parallellt med studien utvecklade projektet en app där man kan fylla i information om sina sömnvanor och arbetstider. Appen ger utifrån vetenskaplig grund användaren information om hur sömnen kan förbättras. 

Resultat

Studien visar att om man exponeras för minst två timmars dagsljus så påverkas inte sömnen av apparater som avger så kallat blått ljus. Minnet påverkas inte av en natts dålig sömn, men om man även drabbas av akut stress så försämras det. Projektet väntas leda till en app för mobiltelefon som förbättrar sömnen genom förslag på åtgärder mot sömnproblem. Resultaten sprids genom vetenskapliga tidskrifter och andra medier.