Säker, motiverad och skicklig: Forskningsbaserad intervention för att stimulera hälsa, arbetsengagemang och kompetens hos nya sjuksköterskor

Sammanfattning

Arbetsbördan är tung för många sjuksköterskor som ibland väljer att lämna yrket tidigt. En tidigare studie som finansierats av AFA Försäkring har visat att början på sjuksköterskors karriärer är särskilt krävande. Det påverkar även patienterna och vårdkvaliteten. Det behövs en satsning som riktar sig till nyutbildade sjuksköterskor med fokus på hälsa och arbetsengagemang. Projektet tog fram insatser mot ohälsa och minskat arbetsengagemang hos nyutbildade sjuksköterskor som samtidigt ökade deras kompetens. De psykologiska insatser som testades visade sig minska de nybakade sjuksköterskornas stress betydligt.

Projektledare Petter Gustavsson
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Övrigt hälsa
Tidsperiod 2014-09-01 - 2017-09-01
Beviljat totalbelopp 4 847 000 kr
Diarienummer 140007

Syfte

Projektet skulle ta fram en metod som förebygger stress och ohälsa hos nyutbildade sjuksköterskor. Ett delsyfte var att skapa ett internetbaserat hjälpmedel för att förebygga ohälsa hos sjuksköterskor och försämrad vårdkvalitet för patienterna. Projektet skedde i samarbete med personal från sjukvården och forskare från det tidigare AFA-finansierade projektet LUST.

Genomförande

Projektet utgick ifrån en befintlig arbetsintervention som anpassades till sjukvården. Den första delen i projektet fokuserade på metoder för stresshantering. Projektet genomförde en kartläggning utifrån olika medarbetares perspektiv, till exempel sjuksköterska och chef. Utifrån den tog forskarna fram insatser och en manual för insatserna. I nästa steg testade projektet insatserna och skapade en internetversion av dem, i samarbete med forskare som arbetar med internetbehandling. Slutligen testade projektet detta hälsoförbättrande verktyg och dokumenterade resultatet.

Resultat

Studien visar att sjuksköterskor i introduktionsprogram besväras av stress och de som fått en sämre introduktion till yrket har ofta symptom på utbrändhet. Den metod som testades i projektet visade sig minska stressen betydligt. Studien har resulterat i en psykologisk metod som kan stärka nyblivna sjuksköterskor samt förhindra ohälsa och karriäravhopp. Det har en positiv effekt för både sjuksköterskors arbetssituation och vårdkvalitet. Resultaten sprids bland annat genom vetenskapliga tidskrifter och internationella konferenser samt i rapporter och via seminarier.