Alpha1-acid Glycoprotein, a Risk Biomarker and Potential Mediator in Atherosclerosis and Thrombosis

Sammanfattning

Ateroskleros ("åderförkalkning") är en av de största orsakerna till ohälsa i Sverige. Sjukdomen har inga symptom, men kan leda till hjärtinfarkt och stroke. Den består både av fettansamlingar i blodkärlen och en pågående inflammation. Projektet har undersökt om ett särskilt protein (AGP, Alpha1-acid glykoprotein, som spelar in vid inflammationssjukdomar) också är en faktor vid åderförkalkning. Målet är att kunna ställa en tidigare diagnos på åderförkalkning och därmed kunna förhindra svårare sjukdomar.

Projektledare Magnus Grenegård
Organisation Örebro universitet
Ämnesområde Hjärt-/Kärlsjukdomar
Tidsperiod 2014-01-01 - 2016-12-31
Beviljat totalbelopp 1 521 000 kr
Diarienummer 130331

Syfte

Forskarna skulle undersöka om ett särskilt protein som vanligtvis är förknippat med inflammation även är inkopplat vid ateroskleros. Målet var att snabbare kunna se vem som har åderförkalkning och därmed kunna förhindra svårare sjukdomar som åderförkalkningen kan leda till.

Genomförande

I ett första del undersöktes hur proteinet påverkade så kallade lipider, både i provrör och med blodprov från personer som genomgått en så kallad bypass-operation. Blodprov togs också från friska personer och jämfördes med proven från patienter med hjärtkärl-sjukdom.

Resultat

Studien tog fram information om hur biomarkören AGP påverkar blodkroppar och fick mer insikt om den inflammatoriska processen. Forskarna tog också fram mer kunskap om vilken roll blodfetter spelar. Kunskaperna kan leda till ökade möjligheter att diagnosticera ateroskleros. Det kan i sin tur ge ökade möjligheter att förebygga hjärtinfarkt och stroke. Kunskaperna sprids bland annat genom vetenskaplig publicering. Resultaten presenteras också på en webbplats, på konferenser och seminarier.