Betydelsen av skillnader i signalöverförande proteiner i enskilda leukemiceller och mellan patienter för utveckling av en individualiserad terapi

Sammanfattning

Leukemi är en relativt vanlig cancerform. Ett problem med behandlingen av den vanligaste formen av sjukdomen hos vuxna (akut myeloisk leukemi) är att läkemedlen har olika effekt på skilda patienter. Hos vissa patienter blir leukemicellerna motståndskraftiga mot cellgifterna. Projektet har undersökt varför leukemipatienter svarar olika på behandling och hur deras leukemiceller skiljer sig åt. Kunskaperna kan leda till en effektivare och mer skräddarsydd behandling av sjukdomen.

 

Projektledare Jan-Ingvar Jönsson
Organisation Linköpings universitet
Ämnesområde Tumörsjukdomar
Tidsperiod 2014-04-01 - 2017-03-31
Beviljat totalbelopp 1 854 000 kr
Diarienummer 130261

Syfte

Projektet skulle använda en ny högteknologisk metod för att ta reda på varför leukemiceller reagerar så olika på cellgifter och varför läkemedlen enbart fungerar på vissa patienter. Målet var en individanpassad behandling som inte bara är effektivare utan dessutom minimerar de biverkningar som uppstår på grund av cellgifterna.

Genomförande

Tack vare att en särskild utrustning numera finns tillgänglig även i Sverige kunde forskarna, för första gången i Skandinavien, använda en ny metod för att ta fram kunskap som kan skräddarsy leukemibehandling. Tekniken användes för att genomföra försök som tidigare inte kunnat utföras och för att kartlägga varför patienter svarar olika på behandling.Den så kallade CyTOF-tekniken gör det möjligt att samtidigt analysera många antigener på cellytan och proteiner inuti celler genom att antikroppar i cellen märks med så kallade isotoper. Med hjälp av storskalig analys ger det ett slags fingeravtryck för cellen. Studien utfördes på celler i laboratorium.

Resultat

Projektet har utvecklat en metod för att ta hand om leukemiprover så länge att de kan analyseras med masscytometri. Forskarna har också tagit fram ett nytt hjälpmedel för att se om det finns kvar några cancerceller i benmärgen efter behandling. De arbetar vidare med så kallad fenotypisk karaktärisering av leukemiceller. Projektet bidrar till en individualiserad och mer effektiv behandling av akut myeloisk leukemi och ger mer kunskap om hur behandlingen fungerar. Det ger bättre möjlighet att ta reda på vilka patienter behandlingen är verksam för samt en grund för nya behandlingsstrategier. Resultaten sprids via vetenskapliga sammankomster och vetenskaplig publicering.