Lifestyle, biomarkers and preclinical atherosclerosis

Sammanfattning

Ateroskleros ("åderförkalkning") kan leda till svåra sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke. Förändringar i blodkärlens väggar har ett starkt samband med levnadsvanor och hjärtkärlsjukdom. Bra kondition i form av syreupptagningsförmåga var enligt studien skyddande och övervikt negativt för blodkärlen. Kunskaperna kan användas både för att förebygga och behandla hjärtkärlsjukdom.

 

Projektledare Anita Hurtig-Wennlöf
Organisation Örebro universitet
Ämnesområde Hjärt-/Kärlsjukdomar
Tidsperiod 2014-07-01 - 2018-12-31
Beviljat totalbelopp 3 694 000 kr
Diarienummer 130275

Syfte

Projektet skulle mäta tjockleken i kärlväggarna hos ett stort antal unga personer, för att kunna jämföra dem som har tunnast respektive tjockast kärlväggar. Målet var att på detta sätt hitta livsstilsfaktorer och biomarkörer som spelar in vid utvecklingen av ateroskleros.

Genomförande

1.000 ungdomar mellan 18 och 26 av bägge könen ingick i studien. Deras kärlväggar mättes med hjälp av ultraljud. Deras fysiska aktivitet registrerades med en så kallad accelerometer. Blodtryck, kondition och kolesterol mättes på samtliga deltagare. Dessutom fick de svara på frågor om kost, hjärtkärlsjukdom i släkten och så vidare. För dem som hade tunnast respektive tjockast kärlväggar genomfördes kompletterande analyser av stamceller, tillväxtfaktorer med mera. Därmed hoppades forskarna hitta de faktorer som spelar störst roll vid utvecklingen av ateroskleros.

Resultat

Bra kondition, mätt som syreupptagningsförmåga, innebar lägre risk för framtida hjärtkärlsjukdom. Övervikt var förknippat med stelare blodkärl och den enskilt viktigaste riskfaktorn. Kunskaperna om vad som ligger bakom ateroskleros kan användas både för att förebygga och behandla hjärtkärlsjukdom. Studiens resultat gör det lättare att hitta dem som riskerar framtida hjärtkärlsjukdom. Studien har även gett kunskaper som kan användas för att förebygga sådana sjukdomar. Resultaten sprids via vetenskapliga kanaler och massmedia.