Hållbar hälsa i kommuner och landsting ? Förklarar hälsa, arbete och livsstil, sjukfrånvaro och vald tidpunkt för ålderspension? - 10 års uppföljning

Sammanfattning

Långsiktig arbetshälsa är avgörande för närvaro på jobbet och för att kunna arbeta högre upp i åldern utan att bli sjuk. Samtidigt finns få studier av vad som gör att folk väljer att gå i pension. Projektet undersökte om hälsa, arbetsförhållanden och livsstil kan förklara sjukskrivning och pensionering (eller valet att fortsätta arbeta) i kommuner och landsting. Resultaten visar att livsstilsfaktorer spelar större roll för långtidssjukskrivning och pensionering är psykosocial arbetsmiljö. Detta är den första svenska studien som undersökt kommunal- och landstingsanställdas sjukskrivning och pensionering under en lång tidsrymd.

 

Projektledare Lena Holm
Organisation Karolinska Institutet
Ämnesområde Sjukfrånvaro
Tidsperiod 2014-01-01 - 2015-12-31
Beviljat totalbelopp 1 508 000 kr
Diarienummer 130316

Syfte

En miljon svenskar jobbar inom kommuner och landsting. Det tidigare projektet Hållbar arbetshälsa inom kommuner och landsting (HAKul-studien, med stöd från AFA Försäkring) hade som mål att stärka arbetsförmågan och välbefinnandet hos kommunal- och landstingsanställda samt att få igång tidig rehabilitering när det behövdes. Drygt 10.000 anställda deltog i den studien. Målet med detta projekt var att göra en tioårsuppföljning av deltagarna.

Genomförande

Materialet till studien kom från projektet Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting. Där finns uppgifter om hälsa, livsstil, arbetsförhållanden och arbetslust för drygt 10.000 kommunal- och landstingsanställda. Via Statistiska Centralbyrån, SEB, fick forskarna uppgifter om sjukpenning, pensionering, inkomst och arbetsgivare.

Resultat

Upplevd uppskattning på arbetet har inget samband med långtidssjukskrivning, enligt studien. Det har däremot låg fysisk eller mental förmåga i förhållande till arbetets krav. Krav, kontroll och stöd påverkade inte pensionsåldern. Chansen att arbeta till 66 års ålder ökar dock vid låg fysisk ansträngning i arbetet, om man är fysiskt aktiv, icke-rökare samt om man har dålig ekonomi. Studien är den första någonsin i Sverige där kommunal- och landstingsanställdas sjukskrivning och pensionering följts under så pass lång tid. Det ger kunskaper om vad som främjar arbetshälsa, ett långt arbetsliv och hållbar arbetsmiljö. Resultaten redovisas till arbetsgivare och anställda vid kommuner och landsting ? såväl skriftligt som under seminarier. Dessutom sprids de genom vetenskaplig publicering, konferenser med mera.